Öppet onsdag - söndag 12 - 17

Ljungh

IDAG ÄR SISTA DAGEN FÖR SÄSONGEN 12 - 17

IDAG ÄR SISTA DAGEN FÖR SÄSONGEN 12 - 17

Läs recension av utställningen i Sydsvenskan :
https://www.sydsvenskan.se/2019-09-11/skaningar-forenas-av-det-svarta-guldet

 

Hanna Ljungh har under en längre tid ägnat sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. För tre år sedan hade vi glädjen att visa hennes I am a mountain, to measure impermanence, en nästan sex timmar lång film där Ljungh i en enda tagning, från Kebnekaises norra topp, filmar den smältande sydtoppen. Verket innebar ett stort genomslag för konstnären, både i Sverige och internationellt.
Nu har Ljungh skapat en serie nya bilder, en installation och skulpturer, vars material alla kan kopplas till det skånska landskapets samtida och historiska gruvnäringar. Med nyfikenhet, på ett precist men sublimt sätt, utforskar hon relationen mellan det organiska och oorganiska i utställningen Nedstigandets anatomi.
Ljungh visar på de åtråvärda material och mineraler som bryts ur jord och mark och samtidigt återfinns som byggstenar i den mänskliga kroppen. Hanna Ljungh har intresserat sig för metallen Vanadin, ett material som sägs kunna förbättra batterier. Än så länge finns det ingen gruva men Bergsstaten har gett tillstånd för provborrning på tio olika platser i Skåne. Vanadin finns även i människokroppen.
Den stora installationen ,Curiosity Cabinet (vanadium): You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe (Gislövshammar, Järrestad, Hammenhög, Virrestad, Flagabro, Killeröd, Fågeltofta , Andrarum, Tosterup, Hörby)innehåller samma mängd vanadin som invånarna på de 10 platser där provborrningar för vanadin har föreslagits i Skåne.

 I serien Curiosity Cabinets; You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe och bildserien Vivisections sammanlänkar Ljungh den exakta kvantifieringen inom gruvindustrin med samtidens vurm för hälsa och kroppslig prestanda som nått sin kulmen ”The Quantified Self”-rörelsen. Skörhet och samhörighet växer fram ur de nya verken som, likt ekon från en annan geologisk epok, påminner betraktaren om vad som i samtiden förenar oss med en annan materialitet.
Hanna Ljungh, född 1974 i Washington DC, USA, bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar med video, foto, skulptur och installationer. Hanna Ljungh har en BFA från Parsons School of Design i New York och en MFA från Konstfack i Stockholm. Ljunghs verk har tidigare visats på Kunsthall Trondheim, Gävle Konstcentrum, Studio Hippolyte i Helsingfors, HIAP i Helsingfors, Institut Suédois, Paris Pohang Museum of Steel Art i South Korea, Havremagasinet i Boden m.m. I September kommer Ljungh delta i utställningen Sensing Nature from Within på Moderna Museet i Malmö 

DSC_3458.jpg
DSC_3500.jpg
Hanna 4.jpg
Hanna 3x.jpg
DSC_3454.jpg
DSC_3467.jpg

John Alberts

John Alberts hade sin första soloutställning här på galleriet förra året och det är roligt att på nytt kunna visa verk av honom.

Färgens betydelse uppenbarar sig då jag ger mig hän åt samma dukar under en längre tids arbete. Jag fascineras av att färgernas förhållande till varandra kan förmedla träffande innehåll. Detta innehåll blir tydligare när jag söker i oljefärgens grundläggande beskaffenhet. Målningen får sin helhet i hur olika färglager förhåller sig till varandra på den målade ytan.

Jag ser det som min uppgift att hitta substans och meningsfullhet i dessa lager av färg utan att blanda in andra kommunikationsmedel och utan att redovisa förklaringar som är kopplade till det talande språket. I stället vill jag följa nervernas reaktion på färgen. Syftet är att nå en slags samklang mellan dessa intuitivt framkallade färgskikt och arbeta tills målningen som helhet befinner sig i ett kontinuerligt tillstånd.

I en målning som skapats på detta vis anser jag att det är möjligt att via seendet uppleva dolda aspekter av självet som ligger bortom språkets domän.

John Alberts är född 1987 i Stockholm, där han bor och arbetar. Har en MFA från Malmö Konsthögskola 2017.

DSC_3482.jpg
DSC_3487.jpg

Majlis Agbeck

Majlis Agbeck skapar i sina målningar och broderier besynnerliga världar där obestämbara djur är återkommande motiv. Med tunna trådar broderar konstnären berättelser om ett försiktigt utforskande av relationer, av att närma sig en okänd värld utanför sin egen begränsning där inget är en självklarhet. Djuret kan ses som metafor för en oskyldig och samtidigt nyfiken människa. Bilderna berättar om försiktiga försök att ta till sig världen. Relationer, ofta mellanmänskliga, står i fokus.

Majlis Agbeck är född 1948 i Halmstad och började som målare. Efter konststudier i Malmö från 1969-1970 studerade hon på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1970-1975. Sedan 2004 har hon hittat tråden och broderiet som sitt primära sätt att uttrycka sig.

Majlis Agbeck bor och arbetar idag i Malmö och Sjörup/Ystad. Har just nu en utställning på Moderna museet i Malmö.

DSC_3488.jpg
DSC_3471.jpg

Emm Berring

Emm Berring har varit en återkommande konstnär här på galleriet sedan 2014.

Genom en organisk process växer Emm Berrings målningar fram. Naturen är en viktig inspirationskälla, men det är snarare det kroppsliga minnet av den än det visuella som målas fram, vilket resulterar i ett sensuellt måleri - minnet av doften och myllan och mossa som sjunker ner under fötterna; minnet av hur det är att röra sig genom ett landskap. Målningarna uppstår i dialog med varandra. Oljefärgen glider över ytan i ett penseldrag som utgör ett minne av hur handen tidigare rört sig över en målning. Förutom en stor variation av olika nyanser av grönt använder Emm ofta en färgskala som drar åt rosa. Då minnet blandas med kroppens målande träder vi in i en annan verkighet än omvärldens natur.

Emm Berring är född 1983 i Frösunda, Stockholm, har en MFA från Malmö Konsthögskola 2013 och bor och arbetar i Malmö. Är en av konstnärerna som ställer ut på den pågående utställningen IF YOU DON’T LIKE ART… GOOD BYE, FUCK OFF, GO HOME…– Nordic Contemporary Art Collection på Regionmuseet i Kristianstad. Berring har tidigare visat sina verk bland annat i Dresden och Tokyo. Har fått konstnärsstipendium ur Ellen Trotzigs fond.

DSC_3478.jpg
DSC_3493.jpg

Karolina Erlingsson

Karolina Erlingsson (f. 1980) arbetar med film, ljud , text, installation med fokus på berättande. Det kan handla om att försöka återge en tyst erfarenhet, om historierna vid sidan av, eller om berättelser som är i försvinnande –om att skildra närvaro genom frånvaro. Flera av hennes arbeten kretsar kring översättningar, tolkningar och övergångar. 2017 publicerade OEI editör Erlingssons artists’ book EME EMAUTO, och hon har bland annat ställt ut på OBRA i Malmö, Moderna Museet i Stockholm, Lunds Konsthall och på Göteborgs Internationella Konstbiennal

DSC_3494.jpg
DSC_3496.jpg

Kalle Lindmark

”I målningarna i utställningen har jag försökt behandla en sorts rörelse; någonting familjärt, någonting som förhåller sig till tunna skikt; hinnor som separerar och släpper igenom.

Jag arbetar med måleri för att försöka gestalta någonting som till en början är dolt, och upplever att det finns speciella egenskaper i måleriet som gör det möjligt att nyansera just sådana dolda områden. Och som kan få oss att uppfatta minsta lilla.”

Kalle Lindmark (1987) har en MFA från Malmö Konsthögskola, bor och verkar i Malmö. Lindmark har ställt ut på bland annat Malmö Konstmuseum och Galleri Riis i Stockholm. Han har även erhållit flera utmärkelser såsom Ellen Trotzigs stipendium, Edstrandska Stiftelsens stipendium för nyutexaminerade och Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipdendium.

DSC_3496x.jpg
DSC_3466.jpg

Lisa D Manner

Lisa D Manner är tillbaka efter två soloutställningar här på galleriet (2018 och 2014).

Det finns en berättarglädje i Lisa D Manners måleri. Hon är en vandrare som älskar att utforska stadens ljus och skuggor, och gärna ger sig ut på irrfärder i nya städer. Hon samlar spegelskärvor, som hon sedan sätter samman till ett kalejdoskop av minnesbilder, vilket vi fick prov på i hennes förra soloutställning här på Arnstedt där avlagringar av stadslandskap från olika tider och platser bredde ut sig.

Den här gången har hon hållit sig hemma. Lisa D Manner har fokuserat på en fasad i kvarteret i Lund, där hon bor. Hon har under lång tid iakttagit skuggspelet och ljusets i årstidernas växlingar. Väggen med dess fönsterrad speglar stadens väderlekar och fungerar som en klocka. Kastanjernas skugga ändrar skärpa framåt aftonen.

Lisa D Manner är född 1979 i Lund i en konstnärsfamilj. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Umeå, där hon tog sin MFA 2007. Sedan dess har hon regelbundet ställt ut sina målningar på gallerier och konsthallar. Bland annat på Galleri Flash i Stockholm, VOLTA New York, Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Kristianstads Konsthall och Varbergs Konsthall.

DSC_3472.jpg

Marcus Matt

There is a certain weather
A raining, down and up and through
In the studio
Rain-thoughts and rain-eyes
It is a woodcut-rain
That fell a long time ago
/
Det är ett sorts väder
Ett regnande, ner och upp och genom
I ateljén
Regn-tankar och regn-ögon
Det är ett träsnitt-regn
Som föll för länge sedan

"Tillit och intuition är fullkomligt avgörande för min arbetsprocess. I ateljén inväntar jag aktivt (genom att måla, läsa, lyssna på musik) ögonblicket då jag kan träda in i tingens flöde. Om detta stadie uppnås måste jag agera fort – därav målningarnas små format. Jag måste glömma bort mig själv och sätta min lit till arbetet. "

Marcus Matt (1992) är född i Dalköpinge, bor och arbetar i Malmö. 2017 tog Matt en examen från Malmö Konsthögskola och har sedan dess visats flera gånger på Arnstedt. Matt har även ställt ut på bland annat ANNAELLE Gallery i Stockholm, Galleri Molekyl i Malmö och Kunsthal Aarhus.

DSC_3489.jpg
DSC_3475.jpg

David Nilson

Porslin och glasyr

David Nilson arbetar fram skulpturer som är malplacerade och friställda från sitt ursprungliga tid och rum. I hans bildvärld är objekten inte stora och expressiva, utan istället har de den lågmäldhet och underfundighet som blivit hans signum. De oväntade fontänerna i betong, istapparna i plast med installationen Januari eller lyktstolpen som bär en halvmåne, tar plats genom att bara vara.

På Galleri Arnstedt visar han nu arbeten ur en ny serie. Under arbetstiteln souvenir gjuter han skulptur i porslin. Att gjuta i porslin innebär en förenkling, att vissa detaljer försvinner. Tekniken kan liknas vid att glömma, eller som David kallar den - en minnets estetik. Glömda är dock inte de skulpturer David Nilson placerat utan fungerar som hållpunkter att följa i stadslandskapet. ”Vi ses vid månen ”!

David Nilson är född 1982 i Yngsjö. Han tog sin MFA på Konsthögskolan i Malmö 2013. Senaste utställningar inkluderar bl a Restaurang Riche Stockholm, Kristianstad Konsthall, Krognoshuset Lund, Rackstamuseet Arvika och Casey Kaplan Gallery NY USA. Hans verk finns representerade hos bl a Skissernas Museum Lund, Statens Konstråd, Region Gävleborg, Galleri Arnstedt Östra Karup samt i flera privata samlingar.

DSC_3476.jpg
DSC_3474.jpg

Samaneh Reyhani

سـال دیگــر ز آتـش غم سوختــیـم
/
Sâl hâ
Bâ âtashe gham sâkhtim
Sâle degar
ze âtashe gham sookhtim
/
Många år
Har vi av sorg byggt en eld
Nästa år
Har vi i sorgens eldar bränts

Från Golhaye Rangarang 227 B

Samaneh Reyhani arbetar främst med skulptur och installation med en variation av material; från sten till glas, textil och trä. Genom skickligt hantverk förändrar hon materialet: trä blir mjukt och elastiskt och minner om det kroppsliga. På håll kan skulpturerna förefalla sensuella, men rör man sig närmare finner man detaljer såsom ärr och lagningar. Reyhani influeras av persisk och muslimsk kultur såsom filosofi, mytologi och poesi. Då Reyhanis skulpturer konfronterar orättvisor, såsom kvinnoförtryck, är influenserna en källa till både inspiration och vilja att göra motstånd.

Samaneh Reyhani (1990) är född i Teheran, Iran. Hon har en BA från Konsthögskolan i Teheran och en MA från Malmö Konsthögskola. Hon bor och arbetar i Malmö. I år återkommer Reyhani till Arnstedt efter att ha visats i skulpturträdgårdeni fjol. Reyhani har haft utställningar på b.la. Galleri St. Gertrud i Malmö, Skomakeriet i Stockholm och på Uppsala konstmuseum.

DSC_3465.jpg
DSC_3473.jpg

Kristina Janni Ståhl

Kristina Janni Ståhl målar främst med oljefärg på linneduk och har ett särskilt intresse för måleriets material, vilket hon också undervisar i på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes måleri utgår från perception och varje verk växer fram i en intuitiv process där färg och ljus styr. På galleriet i Östra Karup visar Ståhl en serie nya verk målade plenair, med motiv från en 100 år gammal trädgård. Verken visar ett särskilt intresse att fånga solljuset och fokuserar – liksom hennes tidigare arbeten – på detaljer och fragment snarare än helheten.

Kristina Janni Ståhl är född 1984 i Örebro och är numera verksam i Stockholm. Hon tog magisterexamen från Bildkonstakademin i Helsingfors med examensutställning på Finlands nationalmuseum 2016 och har sedan dess ställt ut regelbundet tex. på Medelhavsmuseet i Stockholm, Konstfrämjandet Bergslagen, Institut Finlandais i Paris. Detta blir fjärde året Ståhl ställer ut på Arnstedt.

DSC_3484.jpg
DSC_3498x.jpg

Ninia Sverdrup

Förra året flyttade Ninia Sverdrup med sin familj ut på landet i Sverige. Hon lämnade sitt sedan 14 år Berlin och sitt konstmedium - video. Staden började kännas allt mer artificiell likaså arbetet framför en dataskärm.

2017 var hon med och startade rörelsen ”Back in Position” i Berlin. Syftet med rörelsen är att inspirera till att ta tillvara på det vi har omkring oss och med hjälp av vår kreativitet i större utsträckning själva skapa det vi vill ha. Det handlar om en yttre och en inre hållbarhet: yttre genom att vi konsumerar mindre, inre genom att vi växer som människor genom att ge oss själva tillfällen att vara kreativa.

Rörelsen har hon tagit med sig till Sverige. Under året på landet har hon ägnat sig åt att experimentera med att utöva sitt koncept och allt fler saker hamnar under ”gör-det-själv”: hon odlar sin egen mat, bakar sitt bröd, hämtar sin mjölk från granngården och köper i princip bara begagnat.

I konsten har hon använt sig av ullen från sina får, lera från sin mark, fjädrar från stranden och textiler från överblivna ting. Med hjälp av konsten kommunicerar hon med det runt omkring sig och kopplar åter till naturen.

Ninia Sverdrup är född 1971 i Lund. MFA , Umeå konsthögskola.

DSC_3498.jpg
DSC_3469.jpg

Elizabet Thun

”I mitt måleri är naturen alltid nära och jag har i flera projekt arbetat med min egen och vår tids relation till skogen. Mina målningar byggs upp i lager där olika och ibland motstridiga uttryck tillåts samexistera. Kombinationen av tydligt läsbara detaljer och helt abstrakta former, eller spontana gester som bryter sig loss från det figurativa, skapar en dynamik.

I de två verk jag visar på Galleri Arnstedt skildrar jag vatten, ett återkommande motiv i min bildvärld, inte som en speglande yta, utan låter det framträda som något föränderligt och suggestivt.”

Elizabet Thun är född 1978 och är utbildad från Stockholm (Pernbys Målarskola och Gerlesborgsskolan) och Konsthögskolan i Bergen, Norge, där hon tog sin MFA 2009. Hon har bland annat ställt ut på Galleri Ping-Pong, Malmö, Kunstnerforbundet i Oslo, Ayumi Galleri/Cave, Tokyo, Ystad Konstmuseum och Moderna Museet i Malmö och Ystad Konstmuseum.

DSC_3492.jpg
DSC_3470.jpg

Elisabeth Östin

Med måleri behandlar Elisabeth Östin ämnen kring det formlösa och okända. Något som hon ofta återkommer till är måleriets förmåga att formulera en sinnlig upplevelse. Motiven brukar vara en underlig kombination av figuration och abstraktion, där objekten är halvt dolda, inzoomade, förställda, fragmenterade eller verkar uppenbara sig ur ett suddigt mörker. Verken som visas på Galleri Arnstedt med titlarna Att väva ett nät och Täcket hänvisar till att arbeta med måleri som självständigt språk, med vävande som metafor för arbetsprocessen. Det halvt täckta, dolda motivet kommer ur en fascination av gränsen mellan det en känner till och det okända, som denna sinnliga upplevelse måleriet kan visa och ge upphov till.

Elisabeth Östin är född 1989 i Viken, Skåne. Hon tog sin MA från Malmö Konsthögskola 2019 och visas just nu tillsammans med andra nyutexaminerade på Skissernas Museum i Lund. Östin har även ställt ut på Galleri Thomas Wallner och på Sölvesborgs Konsthall.