Andreas Poppelier

 
We were quoted out of context- it was great  2013 olja på duk, 21 x 29 cm

We were quoted out of context- it was great 2013
olja på duk, 21 x 29 cm

 

Andreas Poppelier

Andreas Poppelier är en mångskiftande berättare, som ofta arbetar med varierande material och uttryck. Bildvalet och dess titlar bildar ett collage av subtila budskap och kan beskrivas vara en balansgång mellan humor och dystopi. 

" The complexity of living within a system, while death is listening". / A.P.

Separatutställning på galleriet 2010 men har återkommit och visat nya verk varje år sedan 2004. Andreas Poppelier är född i Eskilstuna 1973, examen från Konsthögskolan i Malmö och är nu verksam i Stockholm.

Scoutsnack 2010

Scoutsnack 2010