Anna Bokström

 
Ur serien   Den tomma famnen  2010

Ur serien  Den tomma famnen 2010

 

Anna Bokström

Anna Bokström utgår från ett dokumentärt fotografiskt berättande och hon har arbetat med stora projekt där hon följt personer under flera år. Parallellt med detta, iscensätter hon händelser där personliga berättelser och ett filmiskt språk sammanblandas. Anna Bokström arbetar med minnen, och platser där dessa utspelar sig, samtidigt undersöks det filmiska och fotografiska bildspråket.

" Essensen av fotografiet är ögonblicket som aldrig kan återskapas" /Anna Bokström.