Anna Nordquist Andersson

 
Ögats kärna  , brons 2010

Ögats kärna , brons 2010

 

Anna Nordquist Andersson

Anna Nordquist Anderssons arbeten rör sig kring relationen mellan betraktare, rum och arkitektur. Genom olika medier såsom fotografi, objekt och installation laborerar hon med seendet och upplevelsen av en fysisk och på samma gång konstruerad rumslighet. 

Anna Nordquist Anderssons hade en liten utställning i Östra Karup 2010