Bianca Maria Barmen

 
Skjuter skott

Skjuter skott

 

Bianca Maria Barmen

Bianca Maria Barmen är född 1960 i Malmö. Under åren 1985-1992 utbildade hon sig på Den Kongelige Danske Kunstakademien i Köpenhamn och har sedan dess varit verksam som konstnär. Nu bor och arbetar hon i Lund. Bianca Maria Barmen är främst skulptör men arbetar emellanåt även med akvarell och foto. Skulpturerna kan vara gjorda i gips, med en yta som är blank och fet av att ha polerats med talk. Eller i brons, då ofta ensamma gestalter vilka nästan alltid är kombinerade till små grupper. Dessa små grupper bildar drömlika scenarier, där små och större objekt samsas om ett av konstnären bestämt utrymme. Ibland är detta utrymme en plan platta, i vilken figurerna tycks sjunka ner eller mödosamt stiga upp ur. Andra gånger utgör golvet eller ett bord spelplanen för installationen. Djur, människor, hus och andra föremål förhåller sig till varandra i samma plana yta. Storleksförhållanden tycks spela en viktig roll i Bianca Maria Barmens skulpturvärld. Ett stort sittande barn omges av små hus. En mycket liten hare blir gigantisk i förhållande till andra figurer på ytan. Betraktarens föreställning om verkligheten kolliderar i denna drömvärld. Ljuset som spelar över objekten låter tunna skuggor förstärka eller underminera kompositionens balans. Vår nyfikenhet väcks inför de förbryllande inbördes relationerna i skulpturerna. Bianca Maria Barmens skulpturer bär spår av intresset för arkitektur och antikens skulpturer. En flickas kjol övergår i en pyramidal sockel, här möter barnets vita oskuldsfullhet den gamla världen. Däremellan ligger årtusenden. Skulpturen söker sig utanför denna tidsrymd. Dessa verk som är såväl öppna som slutna fascinerar och drar in betraktaren i en hemlighetsfull värld. Bianca Maria Barmens skulpturer visades 1998, galleriets första år, och återkom 2008. Hennes meritlista är lång och förutom många utställningar har hon gjort flera offentliga utsmyckningar.

 
Flyter

Flyter