Daniel Segerberg

 
The day after tomorrow   Material: Plastic furniture Dimensions: 200x200x200 cm

The day after tomorrow 
Material: Plastic furniture Dimensions: 200x200x200 cm

 

Daniel Segerberg

Daniel Segerberg, född 1972 i Växjö, bor och arbetar i Berlin. Han är en ständig gäst i Arnstedts trädgård där han visar sina sympatiska och platsspecifika skulpturer. Vi minns Facettögat, Vandrande pinnen och Mistletoe. De flesta verken försvinner efter ett tag eftersom Daniel Segerberg använder förbrukade vardagsföremål som har kort bäst före datum. Arbetsprocessen är betydande och slumpen får spela roll. Skulpturerna är humoristiska, känsliga och intresseväckande. Det blir tidsdokument som signalerar från en svunnen tid. 

Material: Metal tubs from discarded furniture in brass imitation and sheets of asphalt  Dimensions: 250x180x180 cm

Material: Metal tubs from discarded furniture in brass imitation and sheets of asphalt 
Dimensions: 250x180x180 cm

image.png