Hans Hamid Rasmussen

 
image.png
 

Hans Hamid Rasmussen

Hans Hamid Rasmussen är född 1963 i Algeriet, bor och arbetar i Oslo. Han gick ut Konsthögskolan i Oslo 1993 och är förste amanuens på Konsthögskolans linje för textil i Oslo sedan 2008. Har haft många utställningar med sina textila verk i Norge och internationellt. 

Utställningen på galleriet 2008 berörde det maskulina fältet. Om att få barn tex. och den paradox som faderskapsrollen är. En kvinna upplever sitt moderskap genom förändringen i kroppen , medan det för mannen blir ett mental förlopp som kommer till uttryck på annat sätt. Det viktigaste arbetet i utställningen var  Natt och där hade konstnären försökt att uttrycka det dunkla, mörka som han upplever finns i det maskulina. Hans Hamid Rasmussen broderar sina bilder för hand eller med hjälp av symaskiner, något som förknippas med något kvinnligt, men han uttrycker det så, att tiden vid broderiet är viktig tid, en metod som frigör tankar och hjälper till att formulera alla de ideér som strömmar till.