Eek

marcus8.jpg
 
DSC_3141.jpg

Marcus Eek

Marcus Eeks måleri har visats på Arnstedt flera gånger sedan 2001. Hos Marcus Eeks abstrakta måleri finns ingen uttalad idé eller någon skiss utan målningarna uppstår under vägen. Marcus Eek påbörjar ett antal målningar som sedan befinner sig i ateljén under en lång tid. Så står de där och arbetet fortskrider tills de tillsammans bildar en egen värld. En färg, ett mönster, en tanke kan sätta igång en serie explosioner som detonerar på dukarna. Han låter det abstrakta övergå till det föreställande och sedan tillbaka igen. I ett spel mellan ljus och mörker kan berättelser formas, målas över och lösas upp.

Marcus Eek är född 1968 i Stockholm, bor och arbetar i Berlin. Tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1997. Senaste utställningar: Kuntskraftwerk i Leipzig, Helsinki Contemporary, Codex i Berlin, Artipelag Stockholm, Mikael Andersen Köpenhamn. Eek har även blivit tilldelad Konstnärsnämndens Arbetsstipendium.

IMG_7294.jpg


Leontine Arvidsson

Det hastiga och snabba rörelserna. Försök efter försök att nå det tillfälliga, görandet skall återspeglas. Gör det inte det måste det göras om. Nya förhastade drag över de andra. Ständigt i rörelse, på väg, igenom, Alltid är det något som måste ”övergöras”, göras igen och igen, rörelsen är aldrig tillräcklig för synen. Pågåendet skall fortsätta.

Synen, avsaknaden av blick, handen, synen, avsaknaden av blick, handen.

Leontine Arvidsson (1974) är född i Göteborg bor och verkar i Stockholm. Arvidsson har en BFA och en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med skulptur, måleri, teckning och film. Arvidssons spretiga skulpturer karaktäriseras av både lätthet och ilska och återfinns i de pappersarbeten som hon visar i år på Arnstedt. Tankarna förs till klotter, överstrykningar och den snabbhet och intuition som bor i klottrets gest. Arvidsson har erhållit flera utmärkelser såsom Bærtlingstipendiet, Bernadottestipendiet, Efter Bergman-stipendiet och konstnärsnämndens stipendium. Leontine Arvidsson har tidigare visat sina verk bl.a. på Waldemarsudde, Haninge Konsthall, ANNAELLEGALLERY i Stockholm, Västfossen i Norge, Arnstedt i Östra Karup och på flera internationella filmfestivaler.

DSC_2924xz.jpg

Andreas Johansson

Andreas Johansson arbetar med kollage och installationer där han klipper sönder fotografier och bygger upp nya miljöer. Som ung skateboard-åkare i Växjö var Johansson dragen till övergivna och industriella platser som i hans fantasi kunde vara en legendarisk skateboardpark i Arizonas öken. I Johanssons kollage förs dagdrömmeri och flykt in i råa, mättade miljöer. Johansson avbildar platser som det flesta kan känna igen då de kan återfinnas både på den Nordamerikanska kontinenten och i en svensk småstad.

På Arnstedt i Östra Karup visar Johansson i år en större installation och några mindre verk där vi bland annat finner ett rostigt staket i förening med växtlighet, väder och vind och mänsklig hand. Staket kan dra gränser som hindrar människor från att ta sig in på platsen, men även skapa en avskild oas för den som gör ett hål och tar sig in bakom.

Andreas Johansson tog examen från Malmö Konsthögskola 2006 och har sedan dess haft flera soloutställningar i USA, Canada och Europa och visats på flera museum och i konsthallar i Sverige. Andreas Johansson har erhållit flera stipendier, t.ex. IASPIS, Konstnärsnämndens olika stipendier, Gerhard Bonnier, Ellen Trotzig fond och Vistelsestipendiet i Paris. Andreas Johansson var en av de utvalda som ex-student från Malmö Konsthögskola 2007.

DSC_2970z.jpg

Michael Johansson

I Michael Johanssons skulpturverk kan vi möta vår tids dilemma; allt vi köper och samlar på oss. Konstnärens palett utgörs av föremål. Johansson gjorde sig tidigt av med alla traditionella konstmaterial och började istället att samla på bortkastade ting som han organiserade i färg. Michael Johanssons palett utgörs alltså alltid av föremål som han bygger upp till skulpturverk. Verken har ofta en tydlig geometrisk struktur och en monokrom färgskala vilket ger ett intryck av ordning och renhet. Assemblagen blir till tidsdokument av olika objekt som en gång varit moderna men inte har något värde idag. På detta vis spelar Johansson på kulturella och tidsspecifika associationer till objekt. Johansson gör både platsspecifika och fristående skulpturer. På Arnstedt visas nu tre verk inne i stora galleriet och ett platsspecifikt verk på byggnadens fasad.

Michael Johansson är född 1975 i Trollhättan. Han har en BFA från Kunstakademiet i Trondheim 2003 och tog en MFA på Malmö Konsthögskola 2005. Johansson har deltagit i många utställningar både nationellt och internationellt, bland annat Vigeland-museet i Oslo, Moscow Museum of Modern Art och Nikolaj Kunsthal i Köpenhamn. Hans konst har köpts in av bland annat Kulturrådet, Malmö Konstmuseum och Norska kulturrådet. I våras kunde vi även se honom i TV-programmet Lerins lärlingar.

marcus m.jpg
Markus Matt

Bläcket mot sumi-e pappret för tanken till kalligrafi. Teckningen har linjen gemensamt med skriften. Bilden är en mening, skriven inte från vänster till höger utan från pappret ut i rummet. Orden har inte längre en linjär följd, tidens flöde bryts. Orden är samtidigt.
Dessa bilder, eller anteckningar, har liknande struktur som drömmar. I en dröm befann jag mig på en plats som var en skridskobana-eller-lekplats-eller-skolgård-eller-park.
I drömmen var platsen allt detta samtidigt, och säkert mer. I språket måste den delas upp.
I bilden sägs hela platsen på en gång./
The ink against the sumi-e paper brings calligraphy to mind. Drawing has the line in common with writing.
The image is a sentence, written, not left to right, but from the paper out into the room. The words no longer follow a linear path, the flow of time is interrupted. The words are at once.
These images, or notes, have a similar structure to dreams. In a dream I was in a place which was an ice-skating-rink-or-playground-or-schoolyard-or-park. In the dream the place was all of this at the same time, and probably more. In language it has to be divided. In the image the whole place is said at once.

Marcus Matt är född 1992 i Dalköpinge, bor och arbetar i Malmö. Han har en MFA från Malmö Konsthögskola 2017 och ställde ut på Arnstedt 2018. I år visar Marcus fyra teckningar i tusch som utförts i ett svep, samt två bronsskulpturer.
Matt är representerad i Region Skånes Konstsamling Landstinget Dalarnas Konstsamling och erhöll Bernadottestipendiet 2017 vilket innebar ett års ateljéstipendium på Konstakademien där han även gjorde en stor utställning. Matt har även ställt ut på bland annat ANNAELLE Gallery i Stockholm och Kunsthal Aarhus i Århus.

DSC_2910x.jpg

Johan Nobell

Johan Nobell skildrar en cartoonartad bortomvärld, undflyende och hallucinatorisk. Men också inbjudande och lockande. Den street-estetiska påverkan från amerikanska storstäder är påtaglig, men i en transformerad och konstnärligt förhöjd version. Färgvalen kan påminna något om Jens Fänges, men där tar också likheten slut. Överhuvudtaget är det svårt att finna direkta släktskap mellan Johan Nobells verk och en uttalat svensk målartradition. Man kan spåra vissa drag som skulle kunna relatera till en naivistisk linje, men Nobells värld är betydligt mer exotisk.

Johan Nobell är född 1963 på Gotland, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Valand i Göteborg 1994. Har bl.a. visat sina verk på Pierogi Gallery i Brooklyn USA, på Armory Show i New York, Stephane Simoens Contemporary Fine Art i Knokke Belgium, Galleri Bendixen i Köpenhamn, Andrehn-Schiptjenko och ANNAELLEGALLERY i Stockholm.

popp7.jpg

Andreas Poppelier

Andreas Poppelier bor och arbetar i Ivarsbjörke,Värmland.
Värmlands natur figurerar ofta i Poppeliers landskapsmåleri, där naturen framstår som tilldragande och otäck i ett. Landskapet avbildas ur både ett traditionellt perspektiv och genom en mer desorienterande uppbyggnad. Mörkret och mystiken i naturen är ständigt närvarande, tillsammans med lekfulla färger och livliga penseldrag. Det vackra finns mitt i naturens okända och skapar en kontrollerad eufori. Utifrån ett intresse för människor och deras miljö ställs frågor om liv, död och förutsättningarna att leva i samhällets komplexa system.

Andreas Poppelier är född 1973, uppvuxen i Eskilstuna och tog examen från Malmö Konsthögskola 2003. Han har haft flera soloutställningar, bland annat på Galleri Ping-Pong i Malmö, DUNK! I Köpenhamn och har återkommit regelbundet till Arnstedt under många år.

2019 01 02 08.jpg
Ana Rebordao

Ana Rebordão (1986) lives and works in Lisbon and Malmö.

In 2016, as a Calouste Gulbenkian granter, she acquired her MFA degree in Fine Arts from Malmö Art Academy, in Sweden.
In 2011 she graduated from Lisbon Fine Arts Academy, and in the same year she joined the Independent Studies Program at Maumaus - Visual Arts School; where she developed a video for the project Labour in a Single Shot, exhibited at 56th Venice Biennale and curated by Harun Farocki and Antje Ehmann.
In Sweden, she won the grants Edstrandska Stiftelsens Stipendium and Aase och Richard Björklund Fond.

Ana Rebordão, Untitled - 2019
video HD8'
The video "Untitled - 2019" is part of a larger project started in 2018. The way that the female body appears in the visual arts is a common subject in Ana Rebordão's work. Through her absurd acts, she poses the possibility of choosing to become, or not, a mother.
The work exhibited at this show was developed at Inter Arts Center - Malmö.

IMG_3762.jpg

Morten Schelde

Morten Schelde är känd för sina röda blyertsteckningar vilka ibland skapas traditionellt med penna och papper och ibland manipuleras digitalt.

Han är en nytänkare och är inte rädd för att prova nya metoder för att skapa sina bildvärldar. Schelde utforskar gärna det vetenskapliga, äventyrliga och fantastiska som får flyta ihop med det vardagliga. 2006 följde han med på en jorden runt-expedition med den danske prinsen Frederik som skeppstecknare där han tog snapshots som blev förlagor till hans teckningar. I tecknandet väljer han ut intressanta detaljer från fotografiet. Denna långsamma process ger konstnären tid att tänka och bilden “passerar kroppen” vilket ger verket en annan dimension.

Morten Schelde är född 1972 i Köpenhamn där han numera bor och arbetar. Han tog examen vid Den Kongelige Danske Kunstakademi 2001. Schelde representerad i flera samlingar, b.la. Lousiana Museum of Modern art, National Gallery of Denmark. Han även en av de få unga danska konstnärer som fått skapa ett permanent verk till Kronprins Frederik och Kronprinsessan Marys nyrenoverade våning på Amalienborg i Köpenhamn. Schelde återkommer i år till Arnstedt för fjärde gången sedan 2005.

DSC_4801.jpg
Daniel Segerberg

Daniel Segerberg är född 1974 i Växjö. Han gick ut Konsthögskolan i Stockholm 2004 och bor och arbetar numera utanför Göteborg.
De senaste åren har Segerberg mest varit aktiv med sociala skulpturer, där barn och vuxna bjuds in att delta i den konstnärliga processen med hjälp av material från den nära omgivningen.
Materialen har kommit att innefatta både skräp och organiska material. Projekten har genomförts i flera länder, bland annat Burma, Tyskland, Polen och Ryssland. Daniels främsta mål med sina workshops har inte varit slutresultatet utan att med små medel arbeta kollektivt för att uppmärksamma den gemensamma miljön.
I Östra Karup har Segeberg byggt ett hus av spillvirke, med hjälp av skolbarn, samt en Örttepaviljong av EU-pallar.

Till denna utställning 1 juni 2019 har konstnären i kontrast till dessa metoder arbetat individuellt och använt traditionella konstmaterial. Samtidigt har han införlivat slumpen i verken och begränsat sin kontroll genom att bilderna framkallats av rörelser mellan papprets fibrer, tusch och vatten. Segerberg har tidigare haft en soloutställning på Arnstedt 2015, och skulpturträdgården i Östra Karup har Daniel Segerberg haft fria händer att skapa nya projekt. För närvarande går det att se Örttepaviljongen vilken snart ska förvandlas till ett nytt projekt.

Daniel Segerberg är under hösten 2019 aktiv med en utställning på Ronneby Konsthall baserad på en aktion i naturreservatet Gö. Aktionen gjörs i samarbete med ett flertal miljöorganisationer där de insamlar 1 ton skräp som folk efterlämnat i naturen.