Kristina J Eldon

 
Våg  2010

Våg 2010

 

Kristina J Eldon

Kristina J Eldons bilder handlar i huvudsak om ljus, skuggor och mörker, och hon tar noga vara på färger, ytor och former. Det kan handla om rent taktila egenskaper hos fotografiet, eller avgränsade bilddetaljer av större sammanhang, eller närbilder som ibland gränsar till det abstrakta. Genom att stanna upp, låta kameran vara ett slags sökverktyg, går hon in genom en dörr, går lite närmare, eller låter blicken vila. Så söker hon sig fram till något som inte är uppenbart synligt och där slumpen spelar en av görande roll. Arbetet följs alltid sedan av en långsam granskning och urvalsprocess, för att kunna resultera i den tolkning hon ursprungligen varit ute efter. Kristina J Eldon bor och arbetar I Malmö och har haft två utställningar på galleriet.