Leif Holmstrand

 
image.png
 

Leif Holmstrand

Leif Holmstrand är född 1972 och bor och arbetar i Malmö med examen från Malmö Konsthögskola. Han kombinerar performance, foto, text, video och skulptur. Han har gett ut flera diktsamlingar men är i konstsammanhang mest känd för sina extrema och inåtvända stickade och virkade skulpturer. Det välbekanta blandas med det obehagliga och undanglidande och Leif Holmstrand distanserar sig samtidigt som han håller betraktaren i ett stadigt grepp.

" Mina arbeten handlar om barndom som ett verksamt och malande Någonting inuti vuxenheten om tid och inkapsling, om monotont arbete som synliggör sekundernas förbidragande och handens aktivitet om alternativa kroppar och alternativa kön..."