Marcus Eek

 
Från separatutställningen 2011

Från separatutställningen 2011

 

Marcus Eek

Marcus Eek är född i Stockholm 1968, har examen från Konsthögskolan i Stockholm och bor och arbetar i Berlin. Konstnären låter sina arbeten genomsyras av omöjliga tankebanor, som tar sig fram genom vardagliga händelser, laddas med spänning och blir till Marcus Eeks privata bildrum. Målningarna innehåller både kaos och ordning, abstrakt och föreställande, förutsättningslöst och avgränsat, känsligt och förväget. Målningarna är som öppna ytor vilka möjligen leder någonstans, men bara om betraktaren är beredd att följa med. 
På galleriet i Östra Karup har han återkommit med nya verk varje år sedan 2001. Under juni 2012 curerar han en utställning på galleriet med en grupp tyska målare från Berlin. Marcus kommer även själv, att vara med med något nytt verk.