Peter Frie

 
image.png
 

Peter Frie

Peter Frie arbetar i en av de äldsta konsttraditionerna. Landskap i olja. Han upprepar motivet om och om igen med mycket små variationer. I detta upprepande föds det meningsfulla och varje målning bär en ny upplevelse. Peter Fries landskap finns inte i verkligheten utan är minnesfragment. Landskapet kan därför transformeras till en plats där betraktaren känner igen sig. Målningarna är inga avbilder utan uttrycker i stället ett tillstånd, som blir till en minsta gemensam nämnare i det kollektiva medvetandet. 

Den vita formen som finns i målningarna har stor betydelse då den distraherar och väcker frågor som lockar till tolkning. Något skärmar av och hindrar samtidigt som betraktaren lockas att stiga in i målningen. Verket aktiverar betraktaren. Det vita döljer något och blir till en slags frizon eller ett negativt område, som innehåller ofullständiga delar av de minnen. Det vita är en abstraktion av landskapet och är en del av helheten. Balans uppstår mellan harmoni och skönhet contra oro och distraktion. 
Peter Frie är född 1947.