Tomas Gilljam

 
image.png
 

Tomas Gilljam

Tomas Gilljams arbete berör frågor kring repetition, kontroll och rädsla för det okända. Han intresserar sig för det område där repetition och kontroll används som skydd mot något som stör eller hotar en specifik ordning. Men också hur ett annat mer underliggande hot framträder. Med denna utgångspunkt har Gilljam fokuserat mot trädgårdens funktion och hur denna kan ses som ett försök att kontrollera eller utestänga en omvärld eller vild natur (det okända). I flera arbeten har han valt att arbeta i papper då det är ett organiskt material som kan förändras och återanvändas oändligt många gånger. Samtidigt ställer materialet frågor kring beständigt – icke beständigt. 


Annihilation

Annihilation